Cięcie laserowe

Oferujemy usługi w zakresie cięcia laserowego CNC. Technologia ta cechuje się wysoką roduktywnością i jakością krawędzi detali, przy zachowaniu minimalnych czasów wypalania. Zachowana dokładność wynosi do 0,05mm, a powtarzalność wycinanych elementów wynosi 100%.
Dzięki wykorzystywaniu najnowszych technologii, jesteśmy w stanie obrobić materiały takie jak metale żelazne (stal), nieżelazne (aluminium, miedź, mosiądz), tworzywa polimerowe i inne, do grubości nawet 30mm (w zależności od materiału).

Kompleksowe rozwiązania budowy maszyn

Opracowanie konstukcji

Oferujemy projektowanie pod stawiane wymagania.

Budowa wyrobu

Produkujemy kompletne produkty.

Wdrażanie do produkcji

Uruchamiamy nowe urządzenia i szkolimy w zakresie ich obsługi.