Toczenie, frezowanie, wiercenie i inne

Oferujemy usługi w zakresie prac warsztatowych obejmujące:
- frezowanie
- toczenie
- wiercenie
- gwintowanie
- szlifowanie
- wykończanie powierzchni (piasowanie, szkiełkowanie, polerowanie, itp.)
- spawanie
- hartowanie
- montaż
- malowanie proszkowe
- i inne...

Zapraszamy do kontaktu w celu poszerzenie informacji.

Kompleksowe rozwiązania budowy maszyn

Opracowanie konstukcji

Oferujemy projektowanie pod stawiane wymagania.

Budowa wyrobu

Produkujemy kompletne produkty.

Wdrażanie do produkcji

Uruchamiamy nowe urządzenia i szkolimy w zakresie ich obsługi.