< Gema-Tech Gerard Marchewka - Budowa Maszyn, Projektowanie, Konstrukcje stalowe, Urządzenia pneumatyczne

Części maszyn i urządzeń

Oferujemy wytwarzanie części do maszyn i urządzeń.

Kompleksowe rozwiązania budowy maszyn

Opracowanie konstukcji

Oferujemy projektowanie pod stawiane wymagania.

Budowa wyrobu

Produkujemy kompletne produkty.

Wdrażanie do produkcji

Uruchamiamy nowe urządzenia i szkolimy w zakresie ich obsługi.