< Gema-Tech Gerard Marchewka - Budowa Maszyn, Projektowanie, Konstrukcje stalowe, Urządzenia pneumatyczne

Głowice robotów i ich części

Oferujemy projektowanie oraz budowę głowic do robotów i ich części

Kompleksowe rozwiązania budowy maszyn

Opracowanie konstukcji

Oferujemy projektowanie pod stawiane wymagania.

Budowa wyrobu

Produkujemy kompletne produkty.

Wdrażanie do produkcji

Uruchamiamy nowe urządzenia i szkolimy w zakresie ich obsługi.