< Gema-Tech Gerard Marchewka - Budowa Maszyn, Projektowanie, Konstrukcje stalowe, Urządzenia pneumatyczne

Wyposażenia linii technologicznych

Oferujemy wytwarzanie wyposażenia linii technologicznych.

Kompleksowe rozwiązania budowy maszyn

Opracowanie konstukcji

Oferujemy projektowanie pod stawiane wymagania.

Budowa wyrobu

Produkujemy kompletne produkty.

Wdrażanie do produkcji

Uruchamiamy nowe urządzenia i szkolimy w zakresie ich obsługi.