< Gema-Tech Gerard Marchewka - Budowa Maszyn, Projektowanie, Konstrukcje stalowe, Urządzenia pneumatyczne

Stanowiska montażowe

Oferujemy projektowanie oraz budowę stanowisk montażowych, zgodnie z wymogami klienta.

Kompleksowe rozwiązania budowy maszyn

Opracowanie konstukcji

Oferujemy projektowanie pod stawiane wymagania.

Budowa wyrobu

Produkujemy kompletne produkty.

Wdrażanie do produkcji

Uruchamiamy nowe urządzenia i szkolimy w zakresie ich obsługi.