< Gema-Tech Gerard Marchewka - Budowa Maszyn, Projektowanie, Konstrukcje stalowe, Urządzenia pneumatyczne

Konstrukcje spawane

Oferujemy wykonywanie konstrukcji spawanych.

Kompleksowe rozwiązania budowy maszyn

Opracowanie konstukcji

Oferujemy projektowanie pod stawiane wymagania.

Budowa wyrobu

Produkujemy kompletne produkty.

Wdrażanie do produkcji

Uruchamiamy nowe urządzenia i szkolimy w zakresie ich obsługi.